Logo: back to homepage
| About EYPD | March | News | Events | Resources | Links | Help |
What? Why? How?
Get on board

EYPD Press


Europees Jaar van Mensen met een Handicap: een basisbeweging (31/12/2002)

bookmark this item|
Send to...

Vandaag maakte Anna Diamantopoulou, Europees Commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale zaken, het actieplan van de Europese Commissie bekend voor het Europees Jaar van Mensen met een Handicap, en gaf hiermee de start voor de aftelling naar 2003. Het Europees Jaar wenst een nieuwe impuls te geven aan het streven naar gelijke kansen voor mensen met een handicap. In heel Europa zal de aandacht worden toegespitst op de vele domeinen in de Europese maatschappij waar belemmeringen en discriminatie nog steeds één op de tien Europeanen met een handicap treffen.

De Europese Commissie is vastbesloten ervoor te zorgen dat mensen met een handicap de drijfkracht zijn achter de activiteiten van het Europees Jaar. “Deze campagne is een campagne van mensen die door en voor mensen met een handicap zal worden gevoerd,” verduidelijkt Anna Diamantopoulou. “Het Europees Jaar zal het ethos “niets over ons zonder ons ” van mensen met een handicap weerspiegelen”.

De Europese Commissie verzorgt in samenwerking met het Europees Gehandicaptenforum, een koepelorganisatie die meer dan 37 miljoen mensen met een handicap in de EU vertegenwoordigt, de organisatie van het Jaar op Europees niveau. Op nationaal niveau werden Nationaal Coördinerende Instanties opgericht, samengesteld uit vertegenwoordigers van de gehandicaptengemeenschappen en de ministeries.

Duizenden activiteiten en evenementen zullen over het hele jaar in de verschillende deelnemende landen plaatsvinden. Deze zullen aan elkaar gekoppeld zijn door middel van een speciaal ontworpen EYPD-bus die in januari 2003 vanuit Athene zal vertrekken en, vergezeld van mensen met een handicap, door de 15 EU-lidstaten zal trekken. In elk land zal de gehandicaptengemeenschap rond de aanwezigheid van de bus in de verschillende steden en dorpen in heel de Europese Unie evenementen organiseren. Deze evenementen kunnen de vorm aannemen van festivals, debatten, partnerschappen, conferenties, protestacties, feesten, lobbyen en meer... wat de plaatselijke gehandicaptengemeenschap ook nodig mag achten om haar boodschap over te brengen.

De Europese Commissie verschaft hulpmiddelen om de campagne te bevorderen. De website van het Europees Jaar, eypd2003.org, werd pas gelanceerd en is een platform voor discussie, de uitwisseling van ideeën, en gemeenschapsbouwen. De Commissie verzorgt het promotiemateriaal zoals braille T-shirts, pins, zelfklevers en prentkaarten (al het materiaal werd ontworpen in samenwerking met mensen met een handicap). De Commissie zal eveneens de EYPD-bus en de uitrusting ervan ter beschikking stellen, en heeft in elk land een plaatselijke gehandicaptenvereniging aangesteld voor de coördinatie van de activiteiten die rond de bus zullen worden georganiseerd. Verder financiert de Commissie de opstelling en verdeling van een campagnegids, een "hoe?"-gids voor campagneorganisatie vanaf de basis.

De Commissie richt zich eveneens tot de bedrijfswereld om aan het Europees Jaar deel te nemen. ”Het Europees Jaar is een unieke kans voor de bedrijfswereld om hun engagement te tonen ter verwezenlijking van gelijke kansen voor mensen met een handicap,” verklaart Commissaris Anna Diamantopoulou. Tot nog toe hebben een aantal grote bedrijven hun interesse uitgedrukt voor de ondersteuning van de doelstellingen van het Europees Jaar.

Commissaris Anna Diamantopoulou rondde de bekendmaking van het actieplan af met de woorden “97% van de Europeanen zijn van mening dat actie ter bevordering van een betere maatschappelijke integratie van mensen met een handicap nodig is. Laat ons deze ondersteuning benutten om van het Europees Jaar een waar succes te maken”.

EINDE

Document: Persmap - engels

Published by - December 31, 2002


 
My EYPD
Why register?
Register
Publish news item
EYPD News
Community News
Press Section
Photo Tapestry
Search news
 
EYPD Newsletter

Sitemap
Contact
Comments
Disclaimer
 
 
campaign foto